Slektstavle til
familien Servan Homme

Skriv ut Legg til bokmerke

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 22,918  
Antall menn 11,865 (51.77%)  
Antall kvinner 11,036 (48.15%)  
Antall ukjent kjønn 17 (0.07%)  
Antall nålevende 6,247  
Antall familier 8,152  
Antall unike etternavn 4,144  
Antall Bilder 1,667  
Antall Dokumenter 8,587  
Antall Gravsteiner 101  
Antall Historier 23  
Antall Opptak 1  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 8,173  
Antall kildehenvisninger 34,205  
Gjennomsnittlig levetid1 65 år, 196 dager  
Tidligste fødselsdato (Bjørn Lidvarsen Hedenstad ca. 1400  

 Lengstlevende1   Alder 
Sonja Lehmann 105 år 149 dager  
Ruth Marion Swanson 104 år 138 dager  
Ernt Gustav Ericksen 104 år 84 dager  
Aslaug Margrethe Natvig 104 år 80 dager  
Halvard Johannes Foss 103 år 341 dager  
Joseph Levi 104 år  
Magda Kaarsberg Hansen 103 år 95 dager  
Syvert Massen Spikkeland 103 år  
Tarald Vermundsen Kvanvik 103 år  
Borghild Tangen 102 år 102 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.