Slektstavle til
familien Servan Homme

Skriv ut Legg til bokmerke

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 22,617  
Antall menn 11,719 (51.82%)  
Antall kvinner 10,882 (48.11%)  
Antall ukjent kjønn 16 (0.07%)  
Antall nålevende 6,131  
Antall familier 8,034  
Antall unike etternavn 4,098  
Antall Bilder 1,647  
Antall Dokumenter 8,416  
Antall Gravsteiner 101  
Antall Historier 23  
Antall Opptak 1  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 7,996  
Antall kildehenvisninger 33,750  
Gjennomsnittlig levetid1 65 år, 182 dager  
Tidligste fødselsdato (Bjørn Lidvarsen Hedenstad ca. 1400  

 Lengstlevende1   Alder 
Sonja Lehmann 105 år 149 dager  
Ruth Marion Swanson 104 år 138 dager  
Ernt Gustav Ericksen 104 år 84 dager  
Aslaug Margrethe Natvig 104 år 80 dager  
Halvard Johannes Foss 103 år 341 dager  
Joseph Levi 104 år  
Magda Kaarsberg Hansen 103 år 95 dager  
Syvert Massen Spikkeland 103 år  
Tarald Vermundsen Kvanvik 103 år  
Borghild Tangen 102 år 102 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.