Slektstavle til
familien Servan Homme

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 19,572  
Antall menn 10,156 (51.89%)  
Antall kvinner 9,405 (48.05%)  
Antall ukjent kjønn 11 (0.06%)  
Antall nålevende 5,025  
Antall familier 6,838  
Antall unike etternavn 3,573  
Antall Bilder 1,272  
Antall Dokumenter 7,201  
Antall Gravsteiner 94  
Antall Historier 23  
Antall Opptak 1  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 6,590  
Gjennomsnittlig levetid1 64 år, 314 dager  
Tidligste fødselsdato (Bjørn Lidvarsen Hedenstad ca. 1400  

 Lengstlevende1   Alder 
Sonja Lehmann 105 år 149 dager  
Magdalene Margrete Lie 105 år  
Ruth Marion Swanson 104 år 138 dager  
Aslaug Margrethe Natvig 104 år 80 dager  
Halvard Johannes Foss 103 år 341 dager  
Magda Kaarsberg Hansen 103 år 95 dager  
Syvert Massen Spikkeland 103 år  
Tarald Vermundsen Kvanvik 103 år  
Borghild Tangen 102 år 102 dager  
Eigil Lehmann 102 år 58 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.