Slektstavle til
familien Servan Homme

Skriv ut Legg til bokmerke
Henrik Gustav Natvig

Henrik Gustav Natvig

Mann 1826 - 1898  (71 år)    Har 107 aner og 177 etterkommere i Familietreet.

Personlig informasjon    |    Media    |    Kilder    |    Hendelseskart    |    Alle    |    PDF

 • Navn Henrik Gustav Natvig 
  Fødsel 22 Okt 1826  Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Natvig, Henrik Gustav - Fødsel-Dåp (Kristiansand, Vest-Agder Ministerialbok 1826)
  Natvig, Henrik Gustav - Fødsel-Dåp (Kristiansand, Vest-Agder Ministerialbok 1826)
  Dåp 24 Des 1826  Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Kjønn Mann 
  Kort Biografi Henrik Gustav Natvig, født i Kristiansand 22.10.1826, død i Kristiansand 27.6.1898.

  Han kom tidlig til sjøs og seilte en tid som styrmann i norske skip inntil han i 1848 tok over til Amerika hvor han allerede i 1850 tok ut sitt amerikanske borgerskap. Da gullforekomstene oppdagedes i California var han blant pionerene som tok vestover til gullfeltene, de såkaldte – forty niners – Etter flere års gullgraverliv kom han tilbake til San Francisco hvor han kjøpte seg skip som han seilte med på Stillehavskysten. Under sitt opphold der ute ble han medlem av den i 1855 organiserte – Committee of Vigilance of San Francisco for mutual protection of life and prosperity – en organisasjon av borgerne med det formål å rydde opp i korrupsjonen hos byens administrasjon, politivesen og domstol. Det var nær forbindelse mellom myndighetene og de organiserte bandene som plyndret gulltransportene fra gullgeltene, så rov og mord var en daglig foreteelse i San Francisco og omegn på den tid. Hurtig og energisk som Vigilance-komiteen gikk til verks – med rask og ubønnhørlig justis – lykkedes det borgerne å slå korrupsjonen ned, gjenreise lov og orden og derved skape sikkerhet for liv og eiendom igjen. Såsnart dette var oppnådd, nedla komiteen likeså raskt sitt selvgitte mandat (En skildring av disse eiendommelige forhold gir Stewart White i «The Grey Dawn» oversatt under navn av «Da San Francisco var ung»)

  I 1857 er Henrik Natvig hjemme igjen. Han fører da skonnerten «Favoritt», som eies av ham og Sml Otto & Co. I Amerika er det sannsynlig at han har fått erfaring for hva det kunne gjøres med de skarp-seilende skonnerter, hvilke han da senere som skipsreder lar særlig bygge. Kristiansand-skonnertene eller rettere skonnertbrigger, som populært også kaldtes «Natvig-Skonnerter» ble spesielt bygget for fruktfarten Middelhavet – New York. Da dampskipene senere overtok denne fart, ble skonnertene anbrakt i brasiliansk kystfart og kaffefarten på Syd-Afrika.

  Fra 1864 fører han den nybyggete bark «Divico» som eies av ham og Sml Otto & Co. Og broren Jacob Natvig med 1/6, i salpeterfarten på Chile inntil han fra 1869 av fører skonnerten «Albatross» som eies av ham 2/3 og broren Jacob Natvig med 1/3 i kortere farvann i henimot et par års tid. Da sluttet han sjøen og begynner sin egentlige rederi-virksomhet i Kristiansand. Han blir da etterhånden den bestyrende reder også av skonnertbriggene «Fram», «Favorit», «Swift», «Solveig», «Finvad»(?), og tremastskonnertene «Albatross II», og «Seidi», barkskipene «Nor», «Sverre» og «Ran». Dertil er han en større medreder i adskillige andre Kristiansandske seilskiper. Flere av de nevnte skip er bygget på «Otterverftet» på Lundsiden, hvori han var medeier. Ved overgangen fra seil- til dampskip blir han sterkt interessert i dampskipsfart både passasjer og trampskip og sitter i direksjonen for flere av disse. I de samme år er det han også sterkt interessert deltar i den voksende industrielle virksomhet i og ved Kristiansand.

  Med de dype slektsrøtter han har i Kristiansand faller det naturlig at byens offentlige virksomhet fanger hans interesse allerede i 1862 sees han å være en av stifterne av Christiansands Sjømandsforening og var også en tid formann her. Men da han først slo seg til ro på landejorden varer det ikke lenge før det offentlige legger beslag på ham. Ikke alene blir han straks innvalgt i formannskapet – hvori han satt til sin død, men utallige er de kommunale offentlige og halvoffentlige verv som blir lagt på ham. Dette er så meget mer betegnende som det skjer i et tidsavsnitt da de bitre politiske kamper eller skapte det uforsonlige skille i vurderingen av personene. Noe av forklaringen tør ligge i at det her gjaldt en personlighet hvor handlekraft rettsinn og selvstendighet var meget sterke karaktertrekk. Som et av uttrykkene for den stilling han inntok blant sine medborgere er bystyrets beslutning om at hans jordferd skulle finne sted på Christiansands bekostning (Fædrelandsvennen, Chr.sands Tidende, Morgenbladet juni/juli 1898).

  Henrik Natvig ble 4.4.1861 gift i Kristiansand med Augusta Mathilde Hansen, født i Kristiansand 24.11.1835, død i Kristiansand 2.6.1882.
  De hadde 9 barn  [2
  Christiansand-slekten Natig (Utdrag av nedtegnelsene til Gustav Natvig, utarbeidet av Loll og Henrik Brun i 1985)
  Christiansand-slekten Natig (Utdrag av nedtegnelsene til Gustav Natvig, utarbeidet av Loll og Henrik Brun i 1985)
  Konfirmasjon 3 Okt 1841  Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [3
  Folketelling 1865  Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038173009209

  Yrke: Skibsfører 
  Folketelling 1875  Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052210001902

  Yrke: Skibsreder og Fører
  Bostedets navn: Dronningens gt. 55 
  Folketelling 1885  Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053284008301

  Yrke: Skibsreder
  Bostedets navn: Dronningensgade 55 
  Legat Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [4
  Henrik Natvig og hustrus legat til hjælp for sjømænd i Christianssand (Norske sjømannslegater og stiftelser, 1973. Side 159-160)
  Henrik Natvig og hustrus legat til hjælp for sjømænd i Christianssand (Norske sjømannslegater og stiftelser, 1973. Side 159-160)
  Henrik Natvig og hustrus legat til hjælp for sjømænd i Christianssand.
  Legatet ble opprettet i juni 1918, for midler testamentert av fru Anna Dorthea Jonas, f. Natvig — til minne om hennes foreldre, skipsreder Henrik Gustav Natvig og Augusta Mathilde, f. Hansen. Grunnkapitalen var på kr. 30 000, og kapitalen pr. 1/1 1970 var ca. kr. 84 900. Av rentene skal 1/4 tillegges kapitalen, inntil den er kommet opp i kr. 200 000.

  Legatets formål er å yte hjelp til sjøfolk og deres etterlatte, bosatt på Grevinde Trampes Sjømandshjem i Kristiansand. Det utdeles hvert år 10 porsjoner å kr. 200, og dessuten kr. 1 000 til oppvarming av fellesrom etc. i hjemmet. Legatet forvaltes av et styre på 3 medlemmer, hvorav 2 velges av Christianssands Sjømandsforening og 1 av styret for Grevinde Trampes Sjømandshjem. Legatets adresse er: Kirkevergen i Kristiansand S., 4600 Kristiansand S.

  Fru Anna Dorthea Jonas var født i Kristiansand i 1863 og døde i Rostock 1917. Hun var datter av skipsreder Henrik Gustav Natvig og hustru Augusta Mathilde Hanssen. Da hun tilhørte en av de eldste sjømannsslekter i Kristiansand S., stiftet hun ovennevnte legat til minne om foreldrenes interesse og arbeide for sjømannsstandens velferd.
  Magasin / Avisoppslag
  Fædrelandsvennen 1992 - Mennesker vi minnes: Henrik Natvig
  Fædrelandsvennen 1992 - Mennesker vi minnes: Henrik Natvig
  Imens hadde saker og ting skjedd. Kristiansands Sjømannsforening så dagens lys i 1862, med Henrik Natvik som en av stifterne; senere var han i en periode foreningens drivende formann. I 1869 hadde han sammen med kjøpemennene Ludvig Lømsland og G. Rosenkilde og skipsbyggmester Martin Knudsen startet Otterverftet, hvor hans kjente fruktskonnerter snart skulle løpe av med stabelen i tur og orden. Her i Kristiansand ble det i 1870-årene bygd ikke mindre enn 25 skonnertbrigger, spesielt for fruktfarten mellom Palermo, Messina og New York. Det er sikkert nok at Henrik Natvik i California hadde ervervet seg erfaring for hva der kunne utrettes med slanke, skværriggede fartøyer som kunne krysse mot vinden. I fruktfarten var hurtigheten det avgjørende. Seks av disse spesialskipene lot Natvig bygge for sitt eget rederi. Riktignok ble denne Fruktfartsperioden ikke av lang varighet – i slutten av 70-årene ble dampskipene kastet inn i farten og seilskutene ble slått ut. Disse ble da satt inn i kystfarten på Brasil og fra La Plata.

  I 1872 sluttet Natvig sjøen og ble hjemme som disponent for en rekke skip. De største gikk i kornfarten på Amerika. Han eide dem som regel sammen med de tre andre eierne av Otterverftet, Lømsland, Rosenkilde og Martig Knudsen. Vi kan godt si at Henrik Natvig var banebryteren for partrederiet i stor stil i Kristiansand på samme måten som Ths. Falck var det i Stavanger. Nå ble næringen demokratisert.

  I 70-80-årene rykket Natvig fram i første rekke av byens shippingmenn. Han hørte til pionerene når det gjaldt å skaffe stålseilskip til Kristiansand, var en av de første som satte penger i dampskip og var også sterkt interessert i den industrielle utvikling. I Søndenfjeldske Privatbank og i Christianssands Møller satt han som medlem av direksjonen. Også kommunen la fullt beslag på ham - han satt i formannskapet helt til sin død, og hadde en lang rekke kommunale, offentlige og halvoffentlige verv. Han spilte en nøkkelrolle ved starten av Grevinde Trampes Sjømandshjem. Alt dette skjedde - det må vi legge merke til - i en tid da bitre politiske kamper ofte skapte uforsonlige skiller i vurderingen av personene. Noe av forklaringen tør ligge i at Natvig var en herre hvor rettssinn, handlekraft og selvstendighet var meget sterke karaktertrekk.

  En bredbrystet og raus herre var han, en uegennyttig mann med samfunnssyn, uanfektet av partier og sekter. Det er betegnende at han de siste år kaltes Fader Henrik. Rent fysisk var han en staut, svær, røff og ruvende kar. Kong Oscar 2. ble så inntatt i ham ved byjubileet i 1891 at han selv plantet Olavsordenens ridderkors på Natvigs bryst; denne var viseformann i festkomiteen.

  Storslått og generøs kunne han være. En gang han startet et enkeltskipsrederi, var det en eldre dame med begrensede midler som spurte hvor meget hun kunne regne med i utbytte. - Tyve prosent, svarte Natvig. Så fulgte en periode med dårlige frakter. Men damen fikk stadig sine tyve prosent. - Jeg har sagt tyve, og derfor skal hun ha det, sa rederen.

  Nei, han var ikke så nøye på skilling og øre. Alltid hadde han god tid, og alltid var han svær til å prate. Da han sommeren 1898 lå for døden, kom Martin Knudsen til ham og spurte om det ikke var best å bli enige om en ordning for Otterverftet.
  – Å mener du, Henrik, kan ikke du ta skudene og jeg ta verftet?
  – Jo du Martin, ta du verftet. Så er vi enige om det.
  Hvorpå Natvig gav seg til å snakke om helt andre ting. Den 27. juni gikk han rolig inn til den lange permisjon. Bystyret vedtok at gravferden skulle skje på kommunens bekostning, som en siste honnør til hedersmannen.

  Han var født til sjømann. Oldefaren, skipsbyggmester Søfren Thomassen Natvig (1706-73) drev sin business på Tangen. Bestefaren, Jacob Sørensen Natvig (1747-1812) fortsatte i faget. Faren, skipsfører Henrich Christopher Eckleff Natvig (1789-1869) førte slekten videre. Hans sønner var skipsfører Jacob Andreas Natvig (1823-91) og skipsreder Henrik Gustav Natvig (1826-98). Sistnevntes sønn igjen var skipsreder Gustav Natvig (1869-1946) som mange eldre kristiansandere fremdeles har i levende erindring.

  Om Henrik Gustav Natvigs ungdom er å fortelle at han tidlig gikk til sjøs. 19 år gammel tok han den høyere styrmannseksamen, som det den gang het, og så seilte han med engelske og amerikanske fartøyer til 1849, da han kom hjemom Kristiansand en tur. Men oppholdet under Baneheia ble ikke langt. Så snart ryktene om gullfunnet i California kom til Norge, strøk han sammen med brødrene Anders og Tharald Strømme og brødrene Lars og Waldemar Lund av sted mot det fjerne Vesten. Alle fem fikk de rang av pionerer på Stillehavskysten. I tre år oppholdt Henrik Natvig seg ved gullfeltene i Sacramento-flodens sandmasser. Her hjemme ble de fem vennene gjerne kalt «Californiaguttene» eller «Fortyninerne» etter året 1849 som var rekordår for gullgraving.

  Henrik var heldig og iherdig og beholdt hva han hadde vunnet, og i 1852 drog han til San Francisco hvor han kjøpte en av de slettoppede skonnerter og seilte seks år på Stillehavskysten - og reiste så hjem i 1857. Vi bør nevne, for det viser hvilken mann han var, at han i 1855 ble medlem av organisasjonen The Committee of Vigilance of San Francisco, som da det viste seg ved mordet på redaktør King at de kommunale myndigheter var korrupte og handlet i forståelse med forbryterbandene, påtok seg å rense ut og skaffe orden, og på kort tid gjorde det.

  I 1860-årene ble partrederiet mer og mer alminnelig på Agder. Det var ikke lenger kjøpmennene som særlig tok initiativet, det var skipperne. Banebryteren var Henrik Natvig. I årene 1860-72 var han både skipper og reder; i samarbeid med Otto-firmaet og sin bror Jacob Natvig og senere som medeier i Otterverftet hadde han part i sine førende skip «Helvetia», «Favorit I» og «Divico» - med det siste seilte han fire år i salpeterfarten på Sør-Amerika - og han hadde også hånd i hanke med fruktskonnertene «Albatros I» og «Tell». I det hele fortjener Henrik Natvig en førsteplass blant byens fruktfartpionerer. Som parthaver i skutene tjente han seg for øvrig godt opp i disse årene. Det hører med til historien at det var i 1860 han som skipper på «Favorit I» gjorde sin bryllupsreise til Middelhavet med sin unge brud Augusta Mathilde Hansen. Fjorten år senere, i 18744, flyttet de standsmessig inn i Dronningens gate 55 og hadde sitt hjem her til bybrannen i 1892.

  - Johannes Seland
  Død 27 Jun 1898  Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [5
  Natvig, Henrik Gustav - Død-Begravelse (Kristiansand, Vest-Agder Ministerialbok 1898)
  Natvig, Henrik Gustav - Død-Begravelse (Kristiansand, Vest-Agder Ministerialbok 1898)
  Henrik Gustav Natvig (1826-1898) - Dødsannonse i Fædrelandsvennen den 27. juni 1898
  Henrik Gustav Natvig (1826-1898) - Dødsannonse i Fædrelandsvennen den 27. juni 1898
  Skibsreder H. Natvig er idagmorges Kl. ½ 5 afgået med Døden, henimod 72 År gammel.

  Dødsbudskabet kommer ikke uventet. Natvig hadde i det sidste halve År lidt af en smertefuld Hjernesygdom, som man vidste vilde ende med Døden. Han hadde forgjæves søgt Råd for den hos Læger i Kristiania og da han i vår kom tilbake hertil var det for at dø hjemme. Sygdommen hadde en usædvanlig stærk Mand at kjæmpe med, og overvandt ham kun ganske langsomt; men netop også derfor blev hans Sygeleie så smertefuldt som fås.

  Henrik Gustav Natvig var født i Kristiansand den 22de Oktober 1826. I en meget tidlig Alder gik han til sjøs, og havde vistnok «døiet mangen Dravat», da han besluttet at søge sin Lykke på Landjorden. Det var henimod Slutningen af Firtiårene, da Beretningerne om de rige Guldfund i Kalifornien, trak så mangen ung, djærv Gut du til Minerne. Natvig deltog i den første Guldgraver-Expedition, der var i 1849, og opholdt sig ved Minerne i tre År. Senere skaffede han sig Skib og seilede derude. Da han henimod Slutningen af Femtiårene vendte hjem, havde han samlet sig en liden Formue, som han satte i Skibe, han selv førte, indtil han i 1873 opgav Sjøen for alene at beskjæftige sig med Bestyrelsen af Skibene, og han blev snart en af vor Bys største Redere.

  Da Seilskibene senere mere og mere fortrængtes af Dampfskobene, søgte Natvig at følge Tidsudviklingen og dannede sammen med Konsul Isaachsen et Dampskibsrederi, der han tre forholdsvis store Lastedampere. Hans Virkelyst gav sig også Udslag på andre Områder. Han var varmt interesseret for alt, hvad der kunde bidrage til Byens Fremgang og Trivsel og støttede derfor de Forsøg, der blev gjort på at reise industrielle Foretagender.

  Natvig var en i vor Kommune stærkt benyttet Mand. I en Årrække var han Medlem af Formandskabet, hvor han alltid lagde for Dagen et greit, praktisk Skjøn på Tingene, ligeså Medlem af Havnestyret og en Mængde andre Kommisjoner og Komiteer. Endelig nævner vi, at han var Medlem af Direktionen for Privatbanken, hvis Oprettelse han gav sin bedste Støtte.

  I 1891 blev Natvig udnævnt til Ridder af St. Olafsorden.

  Natvvigs mange Venner og alle de, der kom i Berørelse med ham, vil med Vemod modtage Budskabet om, at han er gået bort. Der vil være mange, der vil mindes ham som Manden med den åbne Hånd, hvis Hjælp man næsten aldrig forgjæves påkaldte. Han var i denne Henseende som få, ja som ingen.

  For hans lange, uegennyttige Arbeide i Kommunens Tjeneste og for hans Interesse og Arbeide for alt, hvad der kunde tjene til Byens Opkomst og Udvikling, bringer vi ham herved vor Tak.

  Hæder over Henrik Natvigs Minde!
  Begravelse 1 Jul 1898  Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [5
  Henrik Gustav Natvig - Gravstøtte (1)
  Henrik Gustav Natvig - Gravstøtte (1)
  Henrik Gustav Natvig - Gravstøtte (2)
  Henrik Gustav Natvig - Gravstøtte (2)
  Søsken 1 bror og 2 søstre 
  Person ID I44  Servan Homme
  Sist endret 27 Okt 2019 

  DNA tester  3 DNA tester er linket til Henrik Gustav Natvig 

  Far Aner Henrich Christopher Eckleff Natvig,   f. 18 Jan 1789, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 23 Jan 1869, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 80 år) 
  Mor Aner Gunhild Stray,   f. 4 Mar 1796, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 14 Des 1875, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 79 år) 
  Ekteskap 26 Nov 1822  Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [6
  Natvig, Henrich Christopher Eckleff og Gunhild Stray - Ekteskap (Kristiansand, Vest-Agder Ministerialbok 1822)
  Natvig, Henrich Christopher Eckleff og Gunhild Stray - Ekteskap (Kristiansand, Vest-Agder Ministerialbok 1822)
  Alder ved ekteskap Han : 33 år og 10 måneder - Hun : 26 år og 8 måneder. 
  Famile ID F318  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie Aner Augusta Mathilde Hansen,   f. 25 Nov 1835, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 2 Jun 1882, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 46 år) 
  Ekteskap 4 Apr 1861  Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [7
  Natvig, Henrik Gustav og Augusta Mathilde Hansen - Ekteskap (Kristiansand, Vest-Agder Klokkerbok 1861)
  Natvig, Henrik Gustav og Augusta Mathilde Hansen - Ekteskap (Kristiansand, Vest-Agder Klokkerbok 1861)
  Alder ved ekteskap Han : 34 år og 6 måneder - Hun : 25 år og 5 måneder. 
  Barn 
     1. Mann Henrik Natvig,   f. 11 Feb 1862, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 1 Mai 1892, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 30 år)
  +  2. Kvinne Anna Dorthea Natvig,   f. 11 Aug 1863, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 17 Nov 1917, Rostock, Mecklenburg-Schwerin, Germany Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 54 år)
     3. Mann Jacob Natvig,   f. 24 Feb 1865, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 7 Des 1885, Rosario, Argentina Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 20 år)
     4. Kvinne Hans Christian Natvig,   f. 8 Feb 1868, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 23 Feb 1868, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 0 år)
  +  5. Mann Gustav Johannes Natvig,   f. 7 Jun 1869, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 13 Des 1946, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 77 år)
     6. Mann Fridtjov Natvig,   f. 23 Des 1871, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 22 Sep 1894, Randsfjord, Oppland, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 22 år)
  +  7. Kvinne Helga Mathilde Natvig,   f. 5 Okt 1874, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 18 Jan 1959, Lunda, Uvdal, Buskerud, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 84 år)
     8. Kvinne Gunhild Stray Natvig,   f. 14 Des 1875, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 20 Jun 1877, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 1 år)
     9. Mann Einar Natvig,   f. 8 Jan 1879, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 12 Sep 1880, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 1 år)
  Famile ID F13  Gruppeskjema  |  Familiediagram
  Sist endret 22 Jun 2014 

 • Hendelseskart
  Link til Google MapsFødsel - 22 Okt 1826 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsDåp - 24 Des 1826 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsKonfirmasjon - 3 Okt 1841 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsEkteskap - 4 Apr 1861 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Henrik Natvig - 11 Feb 1862 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Anna Dorthea Natvig - 11 Aug 1863 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketelling - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038173009209 Yrke: Skibsfører - 1865 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Jacob Natvig - 24 Feb 1865 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Hans Christian Natvig - 8 Feb 1868 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Gustav Johannes Natvig - 7 Jun 1869 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Fridtjov Natvig - 23 Des 1871 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Helga Mathilde Natvig - 5 Okt 1874 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketelling - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052210001902 Yrke: Skibsreder og Fører Bostedets navn: Dronningens gt. 55 - 1875 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Gunhild Stray Natvig - 14 Des 1875 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Einar Natvig - 8 Jan 1879 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketelling - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053284008301 Yrke: Skibsreder Bostedets navn: Dronningensgade 55 - 1885 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsLegat - - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 27 Jun 1898 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - 1 Jul 1898 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Tegnforklaring  : Address       : Cemetery       : Farm       : Town       : Parish       : City       : Ikke satt

 • Bilder
  Henrik Gustav Natvig
  Henrik Gustav Natvig

 • Kilder 
  1. [S41] Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 9 (1821-1827), Fødte og døpte 1827, side 129, http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070607360174.jpg.

  2. [S4800] Christiansand-slekten Natig (Utdrag av nedtegnelsene til Gustav Natvig, utarbeidet av Loll og Henrik Brun i 1985), Side 40-50.

  3. [S4104] Ministerialbok for Kristiansand prestegjeld 1837-1841 (1001P), s. 52, Konfirmerte (1841), http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070607360489.jpg.

  4. [S5779] Norske sjømannslegater og stiftelser, (1973), Side 159-160.

  5. [S45] Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 20 (1898-1908), Døde og begravede 1898, side 375., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051205010366.jpg.

  6. [S652] Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 9 (1821-1827), Ekteviede 1823, side 240., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070607360253.jpg.

  7. [S42] Vest-Agder fylke, Kristiansand, Klokkerbok nr. B 11 (1851-1861), Ekteviede 1861, side 223., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070607340627.jpg.