Slektstavle til
familien Servan Homme

Skriv ut Legg til bokmerke
Johan Mangelsen Brun

Johan Mangelsen Brun

Mann 1825 - 1899  (74 år)    Har 52 aner og 604 etterkommere i Familietreet.

Personlig informasjon    |    Media    |    Kilder    |    Hendelseskart    |    Alle    |    PDF

 • Navn Johan Mangelsen Brun 
  Fødsel 30 Apr 1825  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Brun, Johan Mangelsen - Fødsel-Dåp (Trondheim Domkirke Ministerialbok 1825)
  Brun, Johan Mangelsen - Fødsel-Dåp (Trondheim Domkirke Ministerialbok 1825)
  Dåp 16 Jun 1825  Trondheim domkirke, Sør-Trøndelag, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Kjønn Mann 
  Bygdebok Hedrum, Vestfold, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Johan Mangelsen Brun ble født 1825 i Trondhjem av forældre Lorents Kristofer Brun og Anne Regine Schmidt. Vokste op i Fredrikshald hvor faren var blit toldbetjent. Tok artium 1845 og var en tid lærer i Fredrikshald- Embedseksamen 1850 med bedste karakter. Saa etter lærer nogen aar, men fra 1854 personel kapellan hos provst Bech i Tjølling. Utnævntes 1861 til sogneprest i Maalselven og blev aaret efter provst. Fra 1868 stiftsprovst i Tromsø. Her kom han op i et forvirret sekterisk menighetsliv, fik helseknæk og maatte søke sig sydover. I Hedrum blev han bare 5 ½ aar og utnævntes 1880 til skiftsprovst i Kristiansand. Han hadde 1857 egtet Maria Petersen

  «I aarenes løp blev han alt mere overbevist om», heter det i Kaldsboken, «at vor kirketids særlige opgave er arbeidet for et sundt og kraftig menighetsliv med samarbeide mellom prest og troende i stedmenigheten» 
  Hedrum - en bygdebok - historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold (Lorens Berg, 1913) - Side 131-132
  Hedrum - en bygdebok - historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold (Lorens Berg, 1913) - Side 131-132
  Utfyllende Biografi Et sammendrag av hans selvbiografiske nedtegnelser. Utarbeidet av hans oldebarn Helga Elisabeth Kjelsberg
  (Originalmanuskript finnes i håndskrevet format, ca. 350 sider og svært utfyllende) 
  Johan Magnelsen Brun (1825-1899) - Erindringer
  Johan Magnelsen Brun (1825-1899) - Erindringer
  Familien
  “Min fars farbror, oberstløytnant Paul Reisner Brun, f.25.11.1757, (denne Paul var tvillingbror av oldefars bestefar. M.a.) skal i spøk ha spurt meg hva jeg skulle bli, og jeg skulle dengang ha svart: "Biskop". Så langt kom jeg da ikke, og har sagtens bragt i erfaring at avstanden fra stiftsprost til biskop er lang.

  Jeg tviler dog ikke på at min mor og min grandonkel syntes at jeg stilet høyt nok i den fattige stue, og det især siden familien minst av alt pekte seg ut i retning av den geistlige stand. Den var og ble, som den også i senere tid er blitt betegnet: Militærfamilien Brun. Da jeg gikk på latinskolen i Halden (Fredrikshald som det het den gang), spurte min lærer, Karl Stang, meg i en historietime om Fredrikshalds beleiring i 1716 av Karl XII, om kommandanten Jacob Brun var av samme familie som meg, hvortil jeg trøstig kunne svare "Ja". "Nå", sa Stang, "da er vi i familie." - I forbindelse hermed hørte jeg også at hin kommandant på grunn av uenighet med de patriotiske - under krigen høyt fortjente - brødrene Kolbjørnsen - ble for freds skyld forflyttet til en høy militær stilling i det Trondhjemske. Og dermed er det blitt med den gren av familien hvortil jeg hører.

  Enskjønt jeg alltid har fra barndommen av, beskjeftiget meg med historien, har jeg dog aldri søkt å trenge noe dypere ned i min families historie, som for meg alltid har vært begrenset til de to siste århundrer, da det har sitt merke i vårt signet med liljer og åpen hjelm, som skal skrive seg fra den spanske arvefølgekrig (1701 - 1717) mellom Frankrike, Bayern o.a. makter på den ene side og
  England, Holland, Østerrike og Preussen på den andre.

  Men militære synes de gamle Bruner alltid å ha vært, slik at iallfall ikke jeg kjenner til flere enn de to prester som nu er pensjonerte her i Kristiania, Dominicus Nagel Lemvig Brun og jeg, som stammer fra Trøndelag og Romsdal. Blant de bergenske Bruner er det flere og tildels berømte. Blant dem også en virkelig utmerket biskop, (Johan Nordahl Brun).”

  Navnet Mangelsen
  Oldefar var oppkalt etter sin farfar, Johan Mangelsen Brun, f.25.11.1757. Det er en historie knyttet til det navnet. Familien bodde på Frøset, og den kjente general Johan von Mangelsen var gjest på gården. Fruen var gravid. Og da generalen så henne gå over tunet, spådde han at hun ville få tvillinger. Hun sa da at om det var så, da skulle den ene kalles opp etter generalen. Og slik ble det.

  Siden er det navnet gitt videre til en hel rekke Bruner. Blant dem vår oldefar, Johan Mangelsen Brun,f. 30.04.1825. Litt pussig er det at han til daglig helst brukte navnet Mangelsen. Mens en annen bror het Johan - og ble kalt så. Vår egen bestefar Johan Brun, f. 18.07.1864, hadde en yngre bror som ble døpt Johan Mangelsen, men bare det siste navnet ble brukt.

  Hjemmet
  Familien bodde på den vakre storgården Frøset inne i Trondheimsfjorden. Den førte et stort og gjestfritt hus etter tidens skikk. Johan M. Brun d.e var major og veimester. Kjent for at han anla den første Jemtlandsvei fra Værdal og over grensen. Hans tvillingbror - Paul Reisner Brun - var obertsløytnant og bodde i Trondhjem.

  Men veimesteren var ikke heldig med sine forretninger. Da han døde, var det forbi med familiens velstand. Den var da flyttet til Trondhjem. Sønnen, Lorentz Christoffer, f. 8.4.1797, skulle også vært offiser, men nådde ikke så langt. Han giftet seg med Anne Regine Schmied. De fikk først bolig i farens hus i Trondhjem. Senere flyttet de til Vegset, som ligger vakkert innerst ved Snåsavannet. Oldefars første bevisste erindringer er derfra. Han lekte med sine yngre søstre - Lina og Rikke. Der i Snåsa hadde de kontakt med søndenfjeldske "finner". Deres venn Finn-Sakarias fikk plassere varene sine på stabburet når han dro på handelsreiser.

  Siden kom de til Storenget på Indreøya - ikke langt fra Steinkjær. - "En eiendommelighet ved egnen og ganske visst Innherrad i de dager, var de mange ulver. De gikk oss like innpå livet. En gang fant en ulv for godt å slå følge med meg gjennom skogen - helt til Storengets nærmeste omgivelse. Men mor fikk øye på meg og min betenkelige kamerat, som på hennes rop gikk til venstre. - En fryktblandet erindring har jeg beholdt fra den natten min bror Jacob ble født. Da hørte vi (ulve)hylet utenfor veggene. Forresten hadde vi det visst nokså trygt og godt i Storengets lille dagligstue og de små loftskammers. - Dog var jo mitt "rette Rike" utenfor veggene. Der hadde vi en lund av hasselbuske. I den hadde vi vårt skip og andre anstalter." -

  Foreldrene.
  Heller ikke faren, Lorentz, var heldig med sine forretninger og virksomheter. Slikt lå nok ikke for ham. Men han var en kjærlig far og trofast ektemann, som strevde så godt han kunne. Han var hva man kaller en "hendig mann" og laget bl.a. fine kofferter - og noen bukseseler som ble populær salgsartikkel. Likevel levde de etterhvert ganske fattigslig....
  (Fortsetter, se PDF)
  Folketelling 1865  Målselv, Troms, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038391001155

  Yrke: Prost og sogneprost
  Bosted: Storbakken 
  Magasin / Avisoppslag 26 Apr 1869 
  Johan Mangelsen Brun (1825-1899) - Gave fra Maalselven og Bardo Menigheder (Den Norske Rigstidende, mandag 26. april 1869)
  Johan Mangelsen Brun (1825-1899) - Gave fra Maalselven og Bardo Menigheder (Den Norske Rigstidende, mandag 26. april 1869)
  Fra Maalselven skrives til Tromsø Stiftsavis:
  Under det Besøg som Hr. Stiftsprovst Brun fornylig aflagde hos sin Familie i Maalselven, overleveredes ham en Gave fra Maalselven og Bardo Menigheder, bestaaende i en Sølvkaffekande, en do. Sukkerskaal, og en do. Flødenebbe til en Værdi af omtr. 77 Spd. Som var tilveiebragt ved frivillige Bidrag af Indvaanerne i Maalselven og Bardo. Paa Kanden var indgraveret: «Til Hr. Stiftsprovst Johan Mangelsen Brun fra Maalselven og Bardo Menigheder for nidkjær Embedsvirksomhed.» Hr. Lensmand Krogseng – der i Nærværelse af nogle andre af Bygdens Mænd – paa Menighedernes Vegne overrakte Gaven, ledsagede den med nogle hjertelige Ord, hvori udtaltes viste Menigheders Tak til Hr. Stiftsprovsten og Frue for deres ufortrødne Virken i Maalselven og Bardo, hvor omtrent 8 af deres Livs kraftfuldeste Aar var tilbragt, med Ønsket om at det gode Forhold, der har fundet Sted mellem dem og Menighederne, vil blive bevaret i den gjensidige Erindring, uagtet den direkte Forbindelse er ophørt.
  Folketelling 1875  Hedrums Prestegård, Hedrum, Vestfold, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052155001041

  Sivilstand: gift
  Yrke: Sognepræst 
  Folketelling 1885  Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053284003015

  Yrke: Stiftsprovst
  Bosted: Marketsgade 
  Død 5 Aug 1899  Uranienborg, Oslo, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [3
  Johan Mangelsen Brun (1825-1899) - Dødsannonse i Christiansand Tidende den 7. August 1899
  Johan Mangelsen Brun (1825-1899) - Dødsannonse i Christiansand Tidende den 7. August 1899
  Vor kjære Far og Svigerfar
  forhenv. Stiftsprovst i Kristianssand
  Johan Mangelsen Brun
  døde Lørdag Formiddag i Kristiania.
  Lorentse Moe, - Ole P Moe.
  født Brun.
  Minneord / Nekrolog 7 Aug 1899 
  Johan Mangelsen Brun (1825-1899) - Nekrolog i Christiansand Tidende den 7. August 1899
  Johan Mangelsen Brun (1825-1899) - Nekrolog i Christiansand Tidende den 7. August 1899
  Stiftsprovst Johan M. Brun.
  Forhenværende Stiftsprovst i Christiansand Johan Mangelsen Brun afgik efter længere Tids Sygelighed ved Døden i Christiania ilørdags.

  Han var født i Trondhjem 1825, blev i 1854 personel Kapellan i Tjødling, 1861 Sogneprest til Målselven, 1862 Provst i Senjen, 1868 Stiftsprovst og Sogneprest til Tromsø, 1875 Sogneprest til Hedrum, 1880 Stiftsprovst og Sogneprest til Christianssand, fra hvilket Embede han tok Afsked i 1893. I 1890 blev han Ridder af St. Olafsordenen.

  Budskabet om hans Bortgang vil her i Stiftsstaden som i hans tidligere Menigheder fremkalde Mindet om denne trofaste, selvopofrende Sjælesørger med det varme Hjerte og den levende Interesse for alt, hvad der kunde tjene til Guds Ære og Menighedens Opbyggelse. Han var ikke af de almindelige Mennesker og blev vel derfor hellerikke almindelig forstået hverken i sin offentlige Forkyndelse af Order eller altid i sin Færd; men af dem, som kom ham nærmere, kunde vel neppe nogen undgå at merke, at han med al sin Eiendommelighed var en rigt begavet Ånd med forunderlig dybe Tanker og med en hjertelig uskrømtet Fromhed, og mange er vist de, som ved ham midtog en mægtig Tilskyndelse til at vende sig til den Herre, han tjente, og som velsigner hans Minde. Han var en utrøttelig Arbeider, som aldrig tænkte på at spare sig, og navnlig i de Embeder, han bestyrede i Finmarken, førte Forholdene det med sig, at han kom til tidligere, end ellers Tilfældet vilde væretm at opslide sine Kræfter. I de senere År af sin Prestetjeneste magtede han derfor ikke længere at udføre, hvad han før havde kunnet; men jo mere hans Kraft svækkedes, desto mere indadvendt og opadvendt blev hans Sind, og trods alt, hvad han lige til det sidste havde at gjennemgå af Trængsler i Verden, var der en Fred og Glæde i hans Herte, som intet kunde berøve ham.

  Han var gift med Marie Sofie Fredrikke Petersen, i hvem han havde en trofast Hustru, og med hvem han levede i det kjærligste Samliv, til døden berøvede ham hende i 1889. Han efterlader sig en talrig Skare Børn og Børnebørn.
  Begravelse 10 Aug 1899  Gamle Aker kirke, Oslo, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [3, 4
  Brun, Johan Mangelsen - Død-Begravelse (Uranienborg, Oslo Kladd til Kirkebok 1899)
  Brun, Johan Mangelsen - Død-Begravelse (Uranienborg, Oslo Kladd til Kirkebok 1899)
  Johan Magnelsen Brun (1825-1899) og Mina Brun (1859-1935) - Gravplass på Gamle Aker kirke
  Johan Magnelsen Brun (1825-1899) og Mina Brun (1859-1935) - Gravplass på Gamle Aker kirke
  Søsken 5 brødre og 2 søstre 
  Person ID I42  Servan Homme
  Sist endret 4 Okt 2022 

  DNA tester  5 DNA tester er linket til Johan Mangelsen Brun 

  Far Aner Lorentz Christopher Brun,   f. 8 Apr 1796, Beitstad, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 27 Nov 1854, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 58 år) 
  Mor Aner Anne Regine Schmidt,   dp. 12 Nov 1797, Trondheim domkirke, Sør-Trøndelag, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 9 Sep 1851, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder ~ 53 år) 
  Ekteskap 8 Aug 1823  Beitstad, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [5
  Brun, Lorentz Christopher og Anne Regine Schmidt - Ekteskap (Beitstad. Nord-Trøndelag Ministerialbok 1823)
  Brun, Lorentz Christopher og Anne Regine Schmidt - Ekteskap (Beitstad. Nord-Trøndelag Ministerialbok 1823)
  Alder ved ekteskap Han : 27 år og 4 måneder - Hun : 25 år og 9 måneder. 
  Famile ID F317  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie Aner Marie Sophie Fredrikke Petersen,   f. 26 Jan 1831, Stavanger, Rogaland, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 11 Jun 1889, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 58 år) 
  Ekteskap 21 Aug 1857  Vår Frue kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [6
  Brun, Johan Mangelsen og Marie Sophie Fredrikke Petersen - Ekteskap (Trondheim Vår Frue Ministerialbok 1857)
  Brun, Johan Mangelsen og Marie Sophie Fredrikke Petersen - Ekteskap (Trondheim Vår Frue Ministerialbok 1857)
  Alder ved ekteskap Han : 32 år og 4 måneder - Hun : 26 år og 7 måneder. 
  Barn 
  +  1. Kvinne Regine Brun,   f. 24 Jun 1858, Tjølling, Vestfold, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 24 Aug 1931, Lovisenberg sykehus, Oslo, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 73 år)
     2. Kvinne Mina Brun,   f. 10 Okt 1859, Tjølling, Vestfold, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 17 Nov 1935, Oslo, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 76 år)
  +  3. Kvinne Fredrikke Brun,   f. 15 Des 1861, Målselv, Troms, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 29 Nov 1905, Moss, Østfold, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 43 år)
  +  4. Kvinne Lorentze Charlotte Brun,   f. 17 Apr 1863, Målselv, Troms, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 16 Mar 1946, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 82 år)
  +  5. Mann Johan Brun,   f. 18 Jul 1864, Målselv, Troms, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 10 Aug 1941, Rikshospitalet, Oslo, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 77 år)
  +  6. Mann Jacob Brun,   f. 16 Nov 1865, Målselv, Troms, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 26 Des 1931, Sakslund, Stange, Hedmark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 66 år)
  +  7. Kvinne Johanna Brun,   f. 9 Feb 1867, Målselv, Troms, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 25 Mai 1943 (Alder 76 år)
     8. Kvinne Marie Dominica Brun,   f. 12 Jul 1868, Målselv, Troms, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 11 Des 1945, Diakonissehuset, Oslo, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 77 år)
     9. Mann Johan Mangelsen Brun,   f. 14 Jul 1870, Tromsø, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 31 Mar 1873, Tromsø, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 2 år)
  +10. Mann Thomas Bech Brun,   f. 23 Sep 1873, Tromsø, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 15 Nov 1956, Furnes, Ringsaker, Hedmark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 83 år)
  Famile ID F12  Gruppeskjema  |  Familiediagram
  Sist endret 19 Feb 2021 

 • Hendelseskart
  Link til Google MapsFødsel - 30 Apr 1825 - Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsDåp - 16 Jun 1825 - Trondheim domkirke, Sør-Trøndelag, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsEkteskap - 21 Aug 1857 - Vår Frue kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Fredrikke Brun - 15 Des 1861 - Målselv, Troms, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Lorentze Charlotte Brun - 17 Apr 1863 - Målselv, Troms, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Johan Brun - 18 Jul 1864 - Målselv, Troms, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketelling - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038391001155 Yrke: Prost og sogneprost Bosted: Storbakken - 1865 - Målselv, Troms, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Jacob Brun - 16 Nov 1865 - Målselv, Troms, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Johanna Brun - 9 Feb 1867 - Målselv, Troms, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Marie Dominica Brun - 12 Jul 1868 - Målselv, Troms, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Johan Mangelsen Brun - 14 Jul 1870 - Tromsø, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Thomas Bech Brun - 23 Sep 1873 - Tromsø, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketelling - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053284003015 Yrke: Stiftsprovst Bosted: Marketsgade - 1885 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 5 Aug 1899 - Uranienborg, Oslo, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - 10 Aug 1899 - Gamle aker Kirke, Oslo, Norway Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Tegnforklaring  : Address       : Cemetery       : Farm       : Town       : Parish       : City       : Ikke satt

 • Bilder
  Johan Mangelsen Brun
  Johan Mangelsen Brun
  Johan Magnelsen Brun (1825-1899) - Portrett
  Johan Magnelsen Brun (1825-1899) - Portrett
  Portrett av Johan Mangelsen Brun (1825-1899) sine døtre (Regine, Mina, Helene Fredrikke og Lorentze)
  Portrett av Johan Mangelsen Brun (1825-1899) sine døtre (Regine, Mina, Helene Fredrikke og Lorentze)

 • Kilder 
  1. [S40] Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A13 (1821-1831), Fødte og døpte 1825, side 51., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921610360.jpg.

  2. [S2757] Lorens Berg, Hedrum : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, (Cappelen, 1913), Side 131-132.

  3. [S49] Oslo fylke, Uranienborg, Kladd til kirkebok nr. 8 (1897-1902), Døde og begravede 1899, side 26-27., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060515070119.jpg.

  4. [S5100] DIS Gravminner, https://slektogdata.no/gravminner/grav/433fb5ff-d87f-487a-a6f7-cbea5253a1cb.

  5. [S635] Nord-Trøndelag fylke, Beitstad, Ministerialbok nr. 741A04 (1822-1836), Ekteviede 1823, side 133., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070927660579.jpg.

  6. [S48] Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A10 (1848-1859), Ekteviede 1857, side 292., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050610020828.jpg.