Slektstavle til
familien Servan Homme

Skriv ut Legg til bokmerke
Johan Brun

Johan Brun

Mann 1864 - 1941  (77 år)    Har 194 aner og 148 etterkommere i Familietreet.

Personlig informasjon    |    Media    |    Kilder    |    Hendelseskart    |    Alle    |    PDF

 • Navn Johan Brun 
  Fødsel 18 Jul 1864  Målselv, Troms, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Brun, Johan - Fødsel-Dåp (Målselv, Troms Klokkerbok 1864)
  Brun, Johan - Fødsel-Dåp (Målselv, Troms Klokkerbok 1864)
  Dåp 7 Aug 1864  Målselv, Troms, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Kjønn Mann 
  Folketelling 1875  Hedrums Prestegård, Hedrum, Vestfold, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052155001047 
  Folketelling 1885  Kristiania, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053257039226

  Yrke: Student, Søn af Stiftsprovst Brun i Christianssand
  Bostedets navn: Tordenskjoldgade 9 
  Folketelling 1900  Aker, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037028016853

  Yrke: Privat læge og tandlæge
  Bostedets navn: Birkely Slemdal 
  Passasjerliste 17 Sep 1903  Boston, USA Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  1) Number on List: 15
  2) Name: Dr. Johan Brun
  3) Age: 39 Years
  4) Sex: Male
  5) Marital status: Married
  6) Occupation: Dentist
  7) Able to read/write: Yes/Yes
  8) Nationality: Norway
  9) Race or people: Norwegian
  10) Last Residence: Christiania
  11) Final Destination: Boston
  12) Whether having a ticket to such final destination: Yes
  13) By whom was passage paid?: Self
  14) Whether in possesion of $50, and if less, how much? More
  15) Whether ever before in the USA: No
  16) Whether going to join a relative or friend: No
  17) Ever in prison or almshouse, or institution for care and treatment of the insane, or supported by charity: No
  18) Whether a Polygamist: No
  19) Whether an Anarchist: No
  20) Whether coming by reason of any offer, solicitation, promise, or agreement, express or implied, to labor in the United States: No
  21) Condition of Health, Mental and Physical: Good
  22) Deformed or crippled: No
  Departure Port: Liverpool
  Departure Date: September 10th 1903
  Arrival Port: Boston
  Arrival Date: September 17th 1903
  Ship Name: SS Commonwealth 
  Johan Brun (1864-1941) - Massachusetts, Boston Passenger Lists, 1891-1943-a
  Johan Brun (1864-1941) - Massachusetts, Boston Passenger Lists, 1891-1943-a
  Johan Brun (1864-1941) - Massachusetts, Boston Passenger Lists, 1891-1943-b
  Johan Brun (1864-1941) - Massachusetts, Boston Passenger Lists, 1891-1943-b
  SS Commonwealth (1902)
  SS Commonwealth (1902)
  Beskrivelse i Litteratur 1909  [3
  Johan Brun (1864-1941) - Studenterne fra 1884 - biografiske meddelelser samlet i anledning av deres 25-aars studenterjubilæum (1909) - Side 53
  Johan Brun (1864-1941) - Studenterne fra 1884 - biografiske meddelelser samlet i anledning av deres 25-aars studenterjubilæum (1909) - Side 53
  Brun, Johan
  er født paa Maalselvens prestegaard 18 juli 1864, søn av senere stiftsprovst i Kristiansand Johan Mangelsen Brun og hustru Marie Sofie Fredrikke f. Petersen.

  Han tok artium ved Kristiansands Katedralskole, anden eksamen 1885, medicinsk embedseksamen vaaren 1892, og norsk tandlægeeksamen høsten 1897.

  Han har siden november 1893 været bosat i Kristiania, hvor han har praktisert utelukkende som tandlæge. Ved oprettelsen av statens poliklinik for tandsygdomme i 1893 blev han ansat som første lærer ved denne.

  Har været medlem av Den Norske Tandlægeforening, og har herunder arbeidet i flere komiteer, særlig med tandlæge-undervisningen. Har desuten været redaktør av Den Norske Tandlægeforenings Tidende og ellers skrevet endel om tandlæge-emner. — Var fra 1884 medlem av studenterorkestret.

  1892-93 studerte han tandlægevidenskap ved universitetet i Berlin, og besøkte derefter flere andre tyske universiteter. Har deltat i tandlægemøter i Stockholm, Kjøbenhavn, Gdteborg, Berlin etc. -- Studerte 1903 —04 ved Harvard University i Cambridge, Massachusetts, U. S. A., hvoretter han besøkte universiteterne i Buffalo, Toronto (Canada), Cincinnati, Detroit, Ann Arbor, Chicago, Washington og Philadelphia.
  Var i 1905 ved Tønsbergs befæstninger som vpl. kaptein i sanitetet.

  Blev 2 juli 1896 i Kristiansand gift med Helga Mathilde Natvig, født sammesteds 5 oktober 1874, datter av skibsreder Henrik Natvig. Børn: 1) Henrik Natvig, f. i Kristiania 12 april 1897, 2) Ingrid, født sammesteds 15 mai 1898 og 3) Helga, f. i Vestre Aker 13 januar 1902.
  Folketelling 1910  Aker, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036374001585

  Yrke: Tandlæge
  Bostedets navn: Bjørneborgen 
  Magasin / Avisoppslag 18 Jul 1924 
  Johan Brun (1864-1941) - 60 år (Aftenposten, fredag 18. juli 1924)
  Johan Brun (1864-1941) - 60 år (Aftenposten, fredag 18. juli 1924)
  Læge og tandlæge Johan Brun fylder idag 60 aar.
  Brun er søn av stiftsprovst i Kristianssand Johan Mangelsen Brun, blev student 1884 og kand. med. 1892. Høsten 1897 tok han i tandlægeeksamen. Han har siden praktisert her i byen utelukkende som tandlæge.

  Ved oprettelsen av Statens poliklinik for tandsygdommer 13de september 1893 blev han ansat som førstelærer og indehadde denne stilling til 1898. I 1908 blev han opnævnt til censor ved tadlægeeksamen.

  Han har siden 1893 været medlem av Den norske Tandhelseforening, medlem av dens bestyrelse i 1894-95 og 1904-05 og formand 1896-97, bibliotekar fra 1905 ag har arbeidet som formand i flere komiteer, saaledes for tandlæge-undervisningen, undersøkelse av skolebarns tænder, tandlægers anvendelse i armeen osv. I 1894-98 var han redaktør av Tandlægeforeningens Tidsskrift.

  Han har gjort længere studiereiser i Tyskland og Amerika. Der foreligger ogsaa fra hans haand en betydelig faglitteratur.
  Død 10 Aug 1941  Rikshospitalet, Oslo, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [4
  Johan Brun (1864-1941) - Dødsannonse i Aftenposten den 13. august 1941
  Johan Brun (1864-1941) - Dødsannonse i Aftenposten den 13. august 1941
  Min kjære mann, vår kjære far og snilde bestefar
  dr. Johan Brun
  døde stille søndag.
  Helga Brun, f. Natvig.
  Henrik, Ingrid, Helga.
  Barnebarn.
  Begravelsen finner sted fra Uvdal kirke torsdag 14. ds kl. 14.30.
  Minneord / Nekrolog 12 Aug 1941 
  Johan Brun (1864-1941) - Nekrolog i Morgenbladet den 12. august 1941
  Johan Brun (1864-1941) - Nekrolog i Morgenbladet den 12. august 1941
  Dødsfall.
  Tannlæge dr. Johan Brun er avgått ved døden 77 år gammel.

  Johan Brun hørte til den norske lægestands mest fremtredende menn og nedla et banebrytende arbeide på en rekke områder innen odontologien. Fra hans senere år husker man arbeidene for tannprofylaksen og bedret munnhygiene blandt skolebarn. Han hørte til dem som ivret for omlegning av kosten og så i det en hovedopgave når det gjaldt å bekjempe tannråten. Tannlægen var æresmedlem av Den norske Tannlægeforening, av Odontologforeningen og av Federation Dentaire Internationale og hadde en lang rekke tillitshverv. Han var formann i komiteen for undersøkelse av skolebarns tenner, formann i den departementale komite til revisjon av tannlægeundervisningen 1924 og var med i den internasjonale komite for tannlægeundervisningens utvikling. Blandt annet.

  I 1918 sluttet han for en tid sin praksis og slo sig ned som gårdbruker i Numedal, men seks år senere vendte han tilbake til Oslo hvor han arbeidet ved de kommunale skoletannklinikker og gikk av der som bestyrer da Bergersen fulgte i 1932.

  Dr. Brun — tannlægen var jo oprinnelig læge — var et pliktmenneske i ordets beste forstand. Han satte alltid sine krefter inn på å nå mere enn man med nogen rimelighet kunde gjøre krav på. Han viet hele sitt lange liv i arbeide for tannlægestandens utvikling og har sin store, meget store, del av æren for at den norske tannlæge idag internasjonalt står så høit. Praktisk arbeide og dyrkningen av de naturvidenskapelige interesser gikk hos ham hånd i hånd og gjorde ham til en av norsk odontologis ypperste menn. Både for sitt store arbeide og for sin personlighets skyld var han beundret og avholdt som få.
  Slektsbok Johan Brun, curriculum vitae
  Kirsten skriver om sin bestefar og doktorkollega:
  Johan Brun ble født i Målselv 18.07.1864 som den femte av ti søsken. Han tok artium på Kristiansand katedralskole i 1884-85 og medisinsk embetseksamen i Kristiania 1892. Han studerte tannlegevitenskap ved Berlin Universitet 1892-93 og tok norsk tannlegeeksamen 1897. I 1903-04 studerte han i USA ved det prestisjetunge Harvard Universitet.

  Etter at han hadde fått innblikk i befolkningens elendige tannhelse, I konsentrerte han seg fullt og helt om tannhelsen. Han spilte en sentral rolle i utviklingen av en mer adekvat tannlegeutdannelse i Norge. Han besøkte en rekke universiteter i USA, Canada og England og deltok i tannlegemøter både i Europa og Amerika. Slik skaffet han seg kunnskaper og internasjonale kontakter. Som fagmann var han en intelligent og våken innovatør og formidler. Han søkte og gikk nye veier. Han beskrives som omstridt og fargerik. Han var utålmodig og temperamentsfull. Det stormet omkring ham, men han fikk til mye.

  Fra 1893 til 1918 hadde han privat tannlegepraksis på Victoria Terrasse i Kristiania. Kong Haakon, dronning Maud og kronprins Olav var blant hans pasienter. Fotstøtten som Olav brukte i den for store tannlegestolen finnes fortsatt på Lunda.

  I tiden 1893-98 var han førstelærer ved Statens poliklinikk for tannsykdommer, og sensor ved tannlegeeksamen. Han hadde en rekke tillitsverv innen tannhelse. Han var formann for Den norske Tannlægeforening 1896-97 og innvalgt i en rekke komiteer. I 1896 var han formann for en komité for undersøkelse av skolebarns tenner, og i 1907 formann for undervisningskomiteen for tannleger.

  Men i 1918 bryter han tvert av for å bli bonde på fjellgarden Lunda øverst i Numedal. Brevkopier fra denne tiden forteller om en sterkt engasjert akademiker som setter alt inn på å etablere et moderne, maskindrevet landbruk på den forsømte fjellgarden.

  I begeistring skriver han til Kristiania at han ligger i skogen på tømmerhugst, kjører sten, henter landbruksmaskiner på Kongsberg. “Jeg er kommet så langt bort fra tandlægevirksomheten og kollegaerne at De ikke aner det. Jo saa De mig som jeg sidder her og skriver til Dem: mine næver, min dragt – da vilde De dog kanskje ane det.” “Jeg har ingen pasienter – intet kontor – driver al sag utebeskæftigelse.” “Man kommer op i det mest utrolige naar man først slipper ut av kontoret.“
  Vennene inviteres til jakt og fiske. Men Lunda er ingen inntektskilde. Det blir problemer med økonomien, og etter tre år vender han tilbake til Kristiania. Det er nå han gjør sin største innsats for skoletannpleien.

  Etter 1921 finner vi ham som lærer i tannanatomi ved Statens tannlægeinstitutt, i 1922 medlem av spesialistkomitéen for tannleger, og i 1924 medlem av byggekomiteen for det nye tannlægeinstituttet. Fra 1924 - 32 er han bestyrer av de kommunale skoletannklinikker der han gjør en banebrytende innsats. I denne forbindelse starter han Europas første kurs for tannpleiersker der bl.a. hans brordatter Ingrid Brun Frøisland får sin yrkesutdannelse. I 1937 avslutter han sitt arbeid i Oslo (byen skiftet navn i 1925) og slår seg ned i Uvdal for godt. Her har han kontor på Nord Grekvar, med tråbor som også barnebarna får stifte bekjentskap med! Kontoret blir først ryddet i 1941 etter hans død og etter at datteren Lille-Helga har overtatt Nord Grekvar.

  Johan Brun var en flittig skribent og folkeopplyser, skrev i dagspressen og holdt mange foredrag og demonstrasjoner. Han publiserte et stort antall originalartikler. Han var redaktør av flere tidsskrifter som “Tidende” 1894-98, “Mundpleien” 1923-36, “Den norske Tannlægeforenings tidsskrift” 1894-98 og var tannlægeforeningens bibliotekar 1904-26. Han var æresmedlem av den norske og danske tannl“geforening, og fikk i 1935 æresdiplom for sitt store arbeid for skoletannpleien og forebyggelse av tannråte. I 1926 ble han utnevnt til ridder av St. Olavs orden for samfunnsganglig virksomhet.

  Bruns interesser førte ham også inn i fysisk antropologi. Etter oppdrag fra sin venn professor Kristian Schreiner, Anatomisk Institutt, Universitetet i Kristiania, ledet han sommeren 1915 utgravninger av skjeletter i Neiden, Finnmark. Hans fotointeresse kom her godt med, og bildene fra utgravningene er bevart i et album han forærte til Tromsø museum.

  De 94 skjelettene fra Neiden har utgjort en viktig del av de Schreinerske samlinger på Anatomisk Institutt, men i 2011 ble de tilbakeført og begravd i Neiden etter krav derfra. Allerede i 1915 hadde lokalbefolkningen reagert på utgravningene. I et brev til professor Schreiner fra Neiden 15. juli 1915 skriver Brun at han var blitt lyst i bann både på lappisk og kvænsk. Ifølge professor Per Holck har karbondatering vist at samtlige skjeletter var fra 1600-1700 tallet.

  I 20-30 åra hadde Brun delvis arbeidsplass på Anatomisk institutt i den gamle universitetsbygningen. Som en kuriositet kan nevnes at jeg hadde min arbeidsplass på dette instituttet i 50 år, delvis på samme kontor på loftet, vegg i vegg med skallene han gravde ut. Eskene de lå i var merket Johan Brun.

  Vi spør oss hva det var som fikk dr. Johan Brun til å bryte opp fra det etablerte Kristiania-miljøet for å bosette seg med sin familie på Lunda. Spesielt tenker vi på tiden 1918-1921 mens han ennå var i sin beste alder (54 -57 år). Ifølge eldste barnebarn Lajla von Hanno Bast var hans interesse for Lunda i pakt med tidens nasjonalromantiske strømninger. Konen Helga M. var mer praktisk anlagt, men fulgte ham lydig slik kvinner gjorde på den tiden. Da pengene, som hun hadde brakt med seg inn i ekteskapet, forsvant under den store depresjonen, måtte Johan sette tæring etter næring og dra tilbake til sin tannlegelest i Kristiania. Men det virker som om de fire årene på Lunda utløste ny energi i ham. Det var etter at han i 1921 kom tilbake til Kristiania at han satset aller mest for sin hjertesak: barns tannhelse.

  Johan Brun som bestefar
  Johan Mangelsen forteller:
  Bestefar - han var virkelig en drømmebestefar slik som barnebarn kan oppleve det. Kåtåsen var hans drømmested, setra som lå i Risdalen, sidedal til Smådøldalen. Hit var det en 3-timers snaufjelltur til forvridde kronglefuruer, fisk, rovfugl, elg, kanskje bjørn - selve eventyret. - En gang etter Kåtåstur med bestefar kom vi ned til Lunda over fjellet. Vi stoppet og så ned på tunet. Der satt bestemor utenfor Gamlestua - mor gikk til fjøset med melkespann i hånda. Bestefar strøk meg over håret og sa: “Husk det Johan – her på Lunda er det kvinnene som rår!” Ja så visste jeg det. Slik var det!

  Helga Elisabeth forteller:
  For oss barnebarn var dr. Johan bare bestefar. En livlig og vever liten mann ved siden av sin ruvende kone, men en stor personlighet. Han var temperamentsfull, men vennlig forekommende mot oss barn. Vi hadde stor respekt for ham når vi ble satt i tannlegestolen og måtte finne oss i behandling som på den tiden kunne være svært smertefull. Det tok lang tid å bore opp store hull med tråboret, det var ingen vannavkjøling og ingen bedøvelse. Det var et skrekkens scenario for oss som kom fra Finnmark med store hull som trengte rotfylling, men vi holdt det ikke mot ham. jeg tror vi skjønte at han elsket oss. Vi husker ham fra Lunda og Gamlestua og turene i fjellet, særlig til Kåtåsen.

  Vi husker kanskje bestefar best fra det siste året med afasi etter hjerneslag. Det gjorde et dypt og varig inntrykk på oss barn da han ble ført hjem fra Rikshopitalet til Lunda for å begraves ved Uvdal kirke. Kisten ble satt på låven som var pyntet med løv og “Bestefar” skrevet med blomsterkranser på hvitt klede. Det var rart å se ham hvit og stille, han som alltid hadde vært så full av liv.
    [5
  Familien Brun På Lunda 1912 til 2012 (Arvid Bøckmann Brun, 2012)
  Familien Brun På Lunda 1912 til 2012 (Arvid Bøckmann Brun, 2012)
  Begravelse 14 Aug 1941  Uvdal, Buskerud, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [6
  Johan og Helga Brun - Gravstøtte (2003)
  Johan og Helga Brun - Gravstøtte (2003)
  Søsken 3 brødre og 6 søstre 
  Person ID I36  Servan Homme
  Sist endret 15 Jul 2021 

  DNA tester  7 DNA tester er linket til Johan Brun 

  Far Aner Johan Mangelsen Brun,   f. 30 Apr 1825, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 5 Aug 1899, Uranienborg, Oslo, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 74 år) 
  Mor Aner Marie Sophie Fredrikke Petersen,   f. 26 Jan 1831, Stavanger, Rogaland, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 11 Jun 1889, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 58 år) 
  Ekteskap 21 Aug 1857  Vår Frue kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [7
  Brun, Johan Mangelsen og Marie Sophie Fredrikke Petersen - Ekteskap (Trondheim Vår Frue Ministerialbok 1857)
  Brun, Johan Mangelsen og Marie Sophie Fredrikke Petersen - Ekteskap (Trondheim Vår Frue Ministerialbok 1857)
  Alder ved ekteskap Han : 32 år og 4 måneder - Hun : 26 år og 7 måneder. 
  Famile ID F12  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie Aner Helga Mathilde Natvig,   f. 5 Okt 1874, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 18 Jan 1959, Lunda, Uvdal, Buskerud, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 84 år) 
  Ekteskap 2 Jul 1896  Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [8
  Brun, Johan og Helga Mathilde Natvig - Ekteskap (Kristiansand, Vest-Agder Ministerialbok 1896)
  Brun, Johan og Helga Mathilde Natvig - Ekteskap (Kristiansand, Vest-Agder Ministerialbok 1896)
  Alder ved ekteskap Han : 32 år - Hun : 21 år og 9 måneder. 
  Barn 
  +  1. Mann Henrik Natvig Brun,   f. 12 Apr 1897, Victoria Terrasse 1, Kristiania, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 11 Feb 1990, Uvdal, Buskerud, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 92 år)
  +  2. Kvinne Ingrid Brun,   f. 15 Mai 1898, Victoria Terrasse 1, Kristiania, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 4 Jun 1976, Oslo, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 78 år)
  +  3. Kvinne Helga Brun,   f. 13 Jan 1902, Kristiania, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 21 Jun 1986, Kåfjord sykehjem, Alta, Finnmark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 84 år)
  Famile ID F10  Gruppeskjema  |  Familiediagram
  Sist endret 9 Okt 2020 

 • Hendelseskart
  Link til Google MapsFødsel - 18 Jul 1864 - Målselv, Troms, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsDåp - 7 Aug 1864 - Målselv, Troms, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketelling - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053257039226 Yrke: Student, Søn af Stiftsprovst Brun i Christianssand Bostedets navn: Tordenskjoldgade 9 - 1885 - Kristiania, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsEkteskap - 2 Jul 1896 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Helga Brun - 13 Jan 1902 - Kristiania, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 10 Aug 1941 - Rikshospitalet, Oslo, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - 14 Aug 1941 - Uvdal, Buskerud, Norway Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Tegnforklaring  : Address       : Cemetery       : Farm       : Town       : Parish       : City       : Ikke satt

 • Bilder
  Johan Brun.jpg
  Johan Brun.jpg
  Johan Brun (1864-1941) - Portrett (1)
  Johan Brun (1864-1941) - Portrett (1)
  Johan Brun (1864-1941) - Portrett (2)
  Johan Brun (1864-1941) - Portrett (2)
  Johan Brun (1864-1941) og Jakob Brun (1865-1931) - Barnebilde, 1871 (1)
  Johan Brun (1864-1941) og Jakob Brun (1865-1931) - Barnebilde, 1871 (1)
  Johan Brun (1864-1941) og Jakob Brun (1865-1931) - Barnebilde, 1871 (2)
  Johan Brun (1864-1941) og Jakob Brun (1865-1931) - Barnebilde, 1871 (2)

 • Kilder 
  1. [S39] Troms fylke, Målselv i Målselv, Klokkerbok nr. 1 (1856-1866), Fødte og døpte 1864, side 176-177., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070606630332.jpg.

  2. [S5625] Massachusetts, Boston Passenger Lists, 1891-1943, https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:236Y-34T.

  3. [S5624] Studenterne fra 1884 : biografiske meddelelser samlet i anledning av deres 25-aars studenterjubilæum, Side 53.

  4. [S5] Arvid Bøckmann Brun, Familien Brun På Lunda 1912 til 2012, (Kolofon), 205, 9788230009451.

  5. [S5] Arvid Bøckmann Brun, Familien Brun På Lunda 1912 til 2012, (Kolofon), Side 26-30, 9788230009451.

  6. [S5100] DIS Gravminner, https://www.slektogdata.no/gravminner/grav/6b6cd3e7-9acc-4f6d-a94a-45bd56392c7c.

  7. [S48] Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A10 (1848-1859), Ekteviede 1857, side 292., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050610020828.jpg.

  8. [S37] Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 18 (1890-1897), Ekteviede 1896, side 378., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051202040804.jpg.